Přeskoč na obsah Přeskoč na navigaci Přeskoč na hledání

Indiánská sauna, či česky možná lépe potní chýše, je překrásný rituál složený ze zkušeností jak původních obyvatel Ameriky, tak příznivců, kteří jej převzali a provádí u příležitosti setkání po celém světě.

Nemusíme mít obavu, že jde o cizí a našim krajům neznámý rituál, protože v zápiscích arabských kupců ze středověku o cestách po střední Evropě se našly popisy podobných chýší.

The river is flowing, flowing and growing.
The river is flowing back to the see.
Mather Earth carry me, her child I will always be
Mather Earth carry me back to the see

I am circle, I am healing you, you are circle you are healing me,
Unite us be as one
Unite us be as one

Miroslav Kašpar, holotropní dýchání, výroba bubnů, bubnování, indiánská sauna, chůze po žhavém uhlí - firewalking, mandaly, rodinné konstelace, práce se sny, šamanismus, Skřidla u Českých Budějovic

autor: www.arcs.cz & Rodinné konstelace